GAMBAR PROGRAM

"Kem Jati Diri : berakit2 ke hulu berenang2 ke tepian"
"Mukhayyam : perkhemahan remaja cemerlang"
 "Kursus Aplikasi Solat Dalam Kehidupan"
 "Kem Spies Belia"
 "Kem Jadi Diri : Flying Fox"
  "Kem Jadi Diri : Melepasi Halangan"
  "Kem Jadi Diri : Berkayak"
 "Persembahan Kumpulan : apa yang penting ...."
 "Pembentangan Kumpulan"
 "Obstacle : Membina keyakinan diri"

 "Obstacle : melepasi halangan diri sendiri"
 "Senaman Pagi"
 "Membina Keyakinan Diri dan Kumpulan"
 "Suntikan Spiritual"
"Ice breaking-refreshing"
 "Penganugerahan Hadiah"
Penyampaian Sijil Kecemerlangan